Society of Nepalese Architects (SONA) salute fellow Architects , Individuals & institutions and acknowledges for valuable financial and generous support to acquire its own office premise at Churchill Complex, Sundhara, Kathmandu.

'Contribution Member's List

1. Ar. Swarup Gurung Koney
2. Ar. Matsyendra Lal Kayastha
3. Ar. Suman Nanda Vaidya
4. Ar. Sher Bahadur Chhetri
5. Ar. Chandralekha Kayastha
6. Ar. Debesh Bhattarai
7. Mr. Ranjan Singh Shah
8. Ar. Shesh Krishna Shrestha
9. Ar. Ananda Siddhi Bajracharya
10. Ar. Dan Heera Kansakar
11. Ar. Manish Lal Kayastha
12. Ar. Sarita Maskey
13. Ar. Srinivas Bir Singh Kansakar
14. Ar. Mira Gyawali
15. Ar. Basant Kumar Rai
16. Ar. Sarad Raj Khanal
17. Ar. Bina Pradhan
18. Ar. Binod Pradhan
19. Ar. Chand S. Rana
20. Ar. Devendra Nath Gongal
21. Ar. Narayan Prasad Bhattarai
22. Ar. Pawan Kumar Shrestha
23. Ar. Poshan Thapa
24. Ar. Rajesh Thapa
25. Ar. Sakar Pradhan
26. Ar. Uma Devi Sangachhe Shrestha
27. Ar. Vijaya Budhathoki
28. Ar. Sakar Shrestha
29. Ar. Jagadish Lamichhane
30. Ar. Kosh Raj Onta & Rama Onta
31. Ar. Batuk Parajuli
32. Ar. Padmajeev Tamrakar
33. Ar. Anju Malla Pradhan
34. Ar. Bharat Sharma
35. Ar. Indra Bahadur Shrestha
36. Ar. Kai Weise
37. Ar. Kishor Thapa
38. Ar. Suraj Raj Rajkarnikar
39. Ar. Ujjwal Man Shakya
40. Ar. Bidita Shakya
41. Ar. Yek Raj Adhikari
42. Ar. Reeju Shrestha
43. Ar. Shanti Shova Shakya
44. Ar. Bineta Kansakar
45. Ar. Kiran Bhandari
46. Ar. Sabila Joshi
47. Ar. Manisha Shrestha
48. Ar. Ramesh Karki
49. Ar. Sujina Manadhar

Contributing Institutions List

50. M/S Ranjana Trade Centre
51. M/S Roadshow Real Estate Pvt. Ltd
52. M/S Ank Nirman Sewa (P) Ltd.
53. M/S Airtech Industries P. Ltd.
54. M/S Arniko Designers & Planners
55. M/S Apurva International P. Ltd.
56. M/S Danfe Mahadev Khimti P. Ltd.
57. M/S Jagadamba Steels P. Ltd.
58. M/S Kathmandu Engineering College
59. M/S Marron Trading (P) Ltd.
60. M/S Swachanda Nirman Sewa Pvt. Ltd.
61. M/S Prajwal Hada & Associates
62. M/S Cage Consultant Pvt. Ltd.
63. M/S Design Cell Pvt. Ltd.
64. M/S E.S.T.S. Pvt. Ltd.
65. Er. Mahesh Mahato
66. M/S Himalayan Engineering (P) Ltd.
67. M/S Rukumini International (P) Ltd.
68. M/S Vastukala Paramarsa Nepal Pvt. Ltd.
69. Mr. Balgopal
70. Ar. Rabindra Singh
71. M/S Sharma & Company (P). Ltd.
72. M/S B.K. Shrestha & Builders P. Ltd.
73. M/S Nepal Engineering College
74. M/S TAEC Consultant (P). Ltd.
75. M/S Technical Associates Services (P) Ltd.
76. M/S Bagmati Developments (P) Ltd.
77. M/S City Scape Developments
78. M/S Down Town Housing Company
79. M/S Inter-space design group (p) ltd.
80. Mr. Mahaveer Jain
81. Mr. Sampat Jain
82. M/S Continental Trading
83. M/S Armed Police Force Family
84. M/S Sancheti Trade Link
85. M/S Cera Pvt. Ltd
86. M/S Zenith Infra Solutions
87. M/S Engar Consultants Pvt. Ltd.
88. M/S Pioneer Wire (P) Ltd.

Contributing on Interior Design Works List

1. M/S Home Maker Pvt. Ltd.
2. M/S Airtech Industries P. Ltd.
3. M/S Top Win System P.Ltd
4. M/S Rukmani Iron & Steels Industries Pvt. Ltd
5. M/S Creative Design Architects Pvt. Ltd.
6. Ar. Bishnu Panthi
7. M/S Insight Spaces Pvt. Ltd
8. M/S Aakriti International Pvt. Ltd
9. M/S Multi Circle Pvt. Ltd
10. Ar. Arun Dev Pant.